1. faza-izbor zelene kafe

Prva faza u proizvodnji Barbados caffe predstavlja osnovu na kojoj se baziraju svi proizvodi prvoklasnog kvaliteta.

Barbados kafa je mešavina slatkih latinoameričkih i centralnoameričkih sorti kafe arabike i robuste.

U Barbadosu se proizvodi samo ona kafa koja je prethodno bila podvrgnuta testiranju i probama.

Specijalisti kontrolišu zrnevlje koje je predhodnih dana stiglo sa plantaža i samo najkvalitetnije zrnevlje se prerađuje i odlazi u prodaju.

Sirova kafa ima oštar i opor ukus. Zelenim zrnima kafe nedostaju boja i karakteristična aroma, koje su zastupljene kasnije kod pržene kafe.
Zrno zelene kafe je pod stalnom kontrolom.